ŻYCZENIA NOWOROCZNE 2020

Szanowni Koleżanki i Koledzy, Składamy na ręce naszych Członków, sympatyków, Koleżanek i Kolegów krótkofalowców najserdeczniejsze życzenia z okazji Nowego Roku 2020, zdrowia, szczęścia, spokoju i optymizmu, mniej zakłóceń, dobrej propagacji, pełnego zadowolenia z naszej krótkofalarskiej pasji oraz żeby Nowy Rok 2020 obfitował we wspaniałe osiągnięcia związane z naszym hobby. Vy Więcej…

Składki członkowskie PZK na rok 2020

Szanowni Koleżanki i Koledzy. Zgodnie z informacją Skarbnika PZK, kol. Janka SP2JLR, składki członkowskie PZK na rok 2020 nie ulegają zmianie. Wysokość składek jest zgodna z treścią Uchwały nr 589/01/17, z dnia 13 maja 2017 roku. Okres składkowy na rok 2020 został otwarty z dniem 25 listopada 2019 roku, składki na Więcej…

Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie

Szanowni Koleżanki i Koledzy, W dniu 11 stycznia 2020 (sobota) odbyło się Nadzwyczajne Wyborcze Walne Zebranie, podczas którego zostali wybrani Delegaci Krakowskiego Oddziału Terenowego PZK (OT-12) na Krajowy Zjazd Delegatów PZK, który odbędzie się w roku bieżącym i będzie służył powołaniu na nową kadencję składu Prezydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej PZK. Wybrano Więcej…