Współpraca Oddziałów Terenowych PZK w Krakowie

Szanowni Koleżanki i Koledzy, w dniu 8 lipca, w godzinach wieczornych, doszło do nieformalnego, roboczego spotkania Prezesów: Małopolskiego Stowarzyszenie Krótkofalowców OT-10 PZK – kol. Michała Matusika SQ9ZAY Krakowskiego Oddziału Terenowego OT-12 PZK – kol. Michała Wilczyńskiego SP9XWM. Podczas spotkania omawiane były możliwości i przyszłe aspekty współpracy obu Oddziałów Terenowych oraz Czytaj dalej…