Współpraca Oddziałów Terenowych PZK w Krakowie

Szanowni Koleżanki i Koledzy, Małopolskiego Stowarzyszenie Krótkofalowców OT-10 PZK – kol. Michała Matusika SQ9ZAY Krakowskiego Oddziału Terenowego OT-12 PZK – kol. Michała Wilczyńskiego SP9XWM. Podczas spotkania omawiane były możliwości i przyszłe aspekty współpracy obu Oddziałów Terenowych oraz tematy dotyczące rozwoju, wspierania działań oraz wzmocnienia środowiska krótkofalarskiego, zarówno w Krakowie jak Więcej…