W sobotę 10 września 2022 roku odbyły się ćwiczenia zgrywające Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego pod kryptonimem “Dobra 2022”. W przedsięwzięciu udział wzięli również krótkofalowcy z EmCom Poland zaproszeni do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu. Zadaniem krótkofalowców było wsparcie łączności profesjonalnej poprzez zorganizowanie alternatywnej komunikacji.

Ćwiczenia były wielowątkowe, wystąpiło też wiele złożonych sytuacji. W scenariuszu znalazły się m.in. działania gaśnicze, wykorzystano specjalistyczne grupy ratownictwa chemicznego oraz wysokościowego. Z punktu widzenia Łączności Kryzysowej najważniejszym punktem ćwiczeń była utrata łączności służb profesjonalnych. Po utracie łączności ciężar przekazu korespondencji spadł na krótkofalowców.

Zadaniem EmComu było zbudowanie mostu radiowego pozwalającego na realizowanie wymiany informacji pomiędzy Sztabem zlokalizowanym w Dobrej, Stanowiskiem kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie oraz Stanowiskiem Kierowania Komendanta Powiatowego w Limanowej. W akcji uczestniczyli krótkofalowcy z Radioklubu SP9RNS Nowy Sącz, zadbali oni o obsadę stanowisk w sztabie dowodzenia, Stanowisku Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Limanowej oraz o uruchomienie przemiennika C4FM pracującego w paśmie 70cm. Przemiennik służył do przekazywania komunikatów ze sztabu do kolejnych stanowisk. Na terenie działań w Limanowej i Dobrej pracowały stacje SQ9JYE, SP9PSP, SQ9OKT, SQ9EZG, SQ9OND, SP9DT, SQ9FWX i SQ9OJV.

Udział OT12 w ćwiczeniach “Dobra 2022”

Stanowisko operatorskie w OT12


W ćwiczeniach “Dobra 2022” wykorzystano zasoby Krakowskiego Oddziału Terenowego nr. 12 Polskiego Związku Krótkofalowców. W OT-12 bowiem zainstalowane zostało stanowisko operatorskie służące do przekazywania komunikatów pomiędzy sztabem dowodzenia w Dobrej a Stanowiskiem Kierowania Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, obsadzonego przez kol. Rafała SQ9IAB. Łączność w ramach ćwiczeń była realizowana przy wykorzystaniu cyfrowych systemów DMR oraz C4FM jak również w początkowej fazie analogowa łączność FM. Dodatkowym aspektem technicznym było wykorzystanie systemu APRS, co pozwoliło na zobrazowanie pozycji poszczególnych stacji. Z ramienia OT12 w ćwiczeniach udział brali koledzy Łukasz SP9IDA oraz Krzysztof SP9TDF, którzy odpowiadali za obsługę stanowiska radiowego.


Podsumowując

Kol. SP9TDF w trakcie łączności


Ze strony służb w ćwiczeniach brało udział ponad 40 pojazdów i 200 osób wszystkich szczebli służbowych i wspomagających.

Finalnie ćwiczenia “Dobra 2022” zakończyły się sukcesem. Po raz kolejny koledzy z EmCom Poland zaprezentowali największą zaletę amatorskiej łączności kryzysowej czyli elastyczność w działaniu. Udział krótkofalowców w tego typu wydarzeniach udowadnia, że amatorska łączność radiowa może pełnić istotną funkcję w krajowym systemie bezpieczeństwa.

Więcej na temat ćwiczeń “Dobra 2022” można przeczytać na stronie Radioklubu SP9RNS oraz na profilach społecznościowych EmCom Poland


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.