Wysokość składek PZK
Lp.Rodzaj składki – opisKwota [PLN]
1.Składka wpisowa.0,00
2.Składka dla członka nadzwyczajnego SWL.30,00
3.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia.90,00
4.Składka dla członka zwyczajnego.120,00
5.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat, lub uczącego się do 26 lat. .30,00
6.Składka dla członka wspomagającego.20,00
7.Kluby zarejestrowane w OT PZK.0,00


Do kwoty w powyższej tabeli należy doliczyć składkę oddziałową wynoszącą 50 zł / rok. Zatem kwota jaką należy zapłacić w przypadku członka zwyczajnego wynosi 170 zł


Wpłatę należy realizować na nr rachunku bankowego (mBank): 93 1140 1010 0000 3533 4800 1007 Nazwa odbiorcy przelewu: Krakowski Oddział Terenowy PZK nr 12. W tytule przelewu należy podać czego wpłata dotyczy i kto wpłaca np. „Składka PZK + oddziałowa za I i II półrocze 2021 od SP9JM”.