W sobotę 20 listopada 2021 roku odbyła się w kameralnym gronie, w siedzibie
Krakowskiego Oddziału Terenowego OT-12 PZK, planowana już od dłuższego
czasu uroczystość wręczenia medalu im. Braci Odyńców dla młodszego brygadiera
Państwowej Straży Pożarnej – kol. Witolda Chojnackiego SP9PSP.
Odznaczenie wręczył Prezes PZK – kol. Tadeusz Pamięta SP9HQJ. W uroczystości
uczestniczyli także przedstawiciele Zarządu OT-12 oraz zaproszeni goście.
Kolega Witold poprzez wspólne działania z radio klubem SP9RNS w Nowym Sączu
oraz OT-12 PZK w Krakowie wspiera bardzo aktywnie rozwój współpracy na linii
Państwowa Straż Pożarna – małopolskie środowisko krótkofalarskie, głównie
w obszarze związanym z krótkofalarską łącznością kryzysową. Bardzo dziękujemy
kol. Witoldowi i kol. Tadeuszowi za przybycie do Krakowa. Cieszymy się razem
z Witkiem z odznaczenia, trzymając mocno kciuki za dalszy, realny rozwój
współpracy pomiędzy krótkofalowcami i środowiskiem służb profesjonalnych
dla potrzeb bezpieczeństwa ludności.

Opracował: Michał Wilczyński SP9XWM


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.