Szanowni Koleżanki i Koledzy.

Zgodnie z informacją Skarbnika PZK, kol. Janka SP2JLR, składki członkowskie PZK na rok 2020 nie ulegają zmianie. Wysokość składek jest zgodna z treścią Uchwały nr 589/01/17, z dnia 13 maja 2017 roku.

Okres składkowy na rok 2020 został otwarty z dniem 25 listopada 2019 roku, składki na 1 półrocze, lub cały rok 2020 można już opłacać. Regulaminowy termin opłacenia składki za I-sze półrocze 2020, lub cały rok 2020 to:14 stycznia 2020 r.

UWAGA: integralną częścią składki PZK, jest składka oddziałowa, której wysokość w Krakowskim Oddziale Terenowym PZK nr 12, także nie ulega zmianie i wynosi zgodnie z Uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków OT-12, które odbyło się w dniu 9 grudnia 2017 roku – 50 zł za cały rok.

Poniżej tabela z wysokością składek, zgodna z Uchwałą nr 589/01/17, z dnia 13 maja 2017 roku.

Wysokość składek PZK
Lp.Rodzaj składki – opisKwota [PLN]
1.Składka wpisowa.0,00
2.Składka dla członka nadzwyczajnego SWL.30,00
3.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego od 71 roku życia.90,00
4.Składka dla członka zwyczajnego.120,00
5.Składka ulgowa dla członka zwyczajnego do 20 lat, lub uczącego się do 26 lat. .30,00
6.Składka dla członka wspomagającego.20,00
7.Kluby zarejestrowane w OT PZK.0,00

Wpłatę należy realizować na nr rachunku bankowego (mBank): 93 1140 1010 0000 3533 4800 1007 Nazwa odbiorcy przelewu: Krakowski Oddział Terenowy PZK nr 12. W tytule przelewu należy podać czego wpłata dotyczy i kto wpłaca np. “Składka PZK + oddziałowa za I i II półrocze 2020 od SP9JM”.

Skarbnik OT-12 – Krzysztof SP9JM


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.