Nasłuchowcu! Zapraszamy do OT 12!

Krótkofalarstwo jest dla wszystkich, dla dalekosiężnych odkrywców odległych krajów, sotowych zdobywców górskich szczytów czy mikrofalowych zapaleńców łączności EME. Krótkofalarstwo jest również dla tych dla których końcówka mocy jest jedynie niepotrzebnym ciężarkiem w radiu – dla nasłuchowców!

Wszystkich nasłuchowców chętnych do wstąpienia w nasze szeregi serdecznie zapraszamy do OT 12.

Po co nasłuchowcowi PZK?

  • Po dołączeniu do naszej organizacji otrzymasz licencję nasłuchową w formie dokumentu wystawionego przez zarząd Oddziału Terenowego.
  • PZK zapewnia swoim członkom obrót karami QSL. Nasłuchowcy nie są wyjątkiem. Dzięki PZK będziesz mógł wymieniać karty za pośrednictwem naszego biura QSL.
  • Dołączenie do społeczności krótkofalarskiej daje możliwość obcowania z doświadczonymi radioamatorami, chętnymi do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Jak dołączyć?

Procedura przyjmowania nasłuchowca do Krakowskiego Oddziału Terenowego nr 12 Polskiego Związku Krótkofalowców jest identyczna z tą w przypadku członka posiadającego pozwolenie radiowe. Należy zatem:

  • Wypełnić deklarację członkowską, a w polu “Znak” wpisać “SWL”
  • Opłacić składkę PZK, w przypadku członków SWL wynoszącą 30 zł oraz oddziałową identyczną dla wszystkich, wynoszącą 50 zł (łącznie 80 zł / rok)

Po dołączeniu w nasze szeregi, OT wyda dokument “Licencja nasłuchowa”. Nada też znak nasłuchowy składający się z liter SP, numeru okręgu, oraz kolejnego numeru licencji. np. SP912111

Wzory deklaracji do wypełnenia oraz numer konta do opłacenia składki można znaleźć tutaj