Jest nam niezmiernie miło poinformować Szanownych Czytelników, iż jeden z grona najprężniej działających na terenie Małopolski klubów krótkofalarskich – SP9RNS z Nowego Sącza – został wyróżniony w szczególny sposób!

Na obszarze chronionym, właściwym dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej dobiegł końca kolejny etap modernizacji systemu łączności radiowej w paśmie UKF PSP. Radioklub SP9RNS wniósł swój wkład w pracach przygotowawczych do opracowania programu organizacyjno – użytkowego modernizacji systemu łączności radiowej Sieci Powiatowej (PR) UKF PSP na terenie powiatu limanowskiego.

W dniu 21 grudnia 2020 r. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej mł. bryg. mgr inż. Wojciech Frączek w asyście Naczelnika Wydziału ds. kwatermistrzostwa i łączności KP PSP Limanowa mł. bryg. mgr inż. Witolda Chojnackiego przekazał w imieniu Komendy Powiatowej PSP w Limanowej podziękowania za wsparcie i pomoc przy organizacji w/w przedsięwzięcia.

Podziękowania w imieniu Radioklubu odebrał jego Prezes, kol. Sławek SQ9JYE. Współpraca z Komendą PSP w Limanowej była i jest dla zespołu SP9RNS wyjątkowym doświadczeniem. Zespół Radioklubu ma nadzieję na jej kontynuację w kolejnych latach.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że Radioklub SP9RNS – zrzeszony w Krakowskim Oddziale Terenowym (OT-12) PZK jest istotnie zaangażowany w działania w obszarze krótkofalarskiej łączności kryzysowej. Klub SP9RNS działa w ramach Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej (KASŁK) SP EmCom PZK (przy OT-12 PZK). Ważnym przejawem powyższej aktywności jest właśnie m.in. realizacja szeroko zakrojonej współpracy z KP PSP w Limanowej. Chcemy aby powyższe działanie umożliwiało perspektywniczne rozwijanie synergicznego współdziałania pomiędzy PZK, a jednostkami administracji samorządowej – głównie w zakresie wspierania łączności możliwej do wykorzystania w razie zaistnienia sytuacji o charakterze kryzysowym.

Dziękujemy raz jeszcze i życzymy dalekich QSO! SP9RNS

(opracowano i opublikowano za zgodą, na podstawie materiału zamieszczonego na stronie Radioklubu SP9RNS)


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *